Mot framtiden med en ny MAN pickup

FRAMÅT MOT FRAMTIDEN – MED MAN VAN

Från uppfinnaren av dieselmotorn till pionjären för morgondagens transportvärld. Med visionära idéer och framåtblickande teknologier fortsätter MAN på ett tillförlitligt sätt sin tradition som inspirationskälla: rakt in i framtiden.

MAN eMOBILITY – GE GAS UTAN UTSLÄPP

Godstrafiken genomgår snabba förändringar. Minskade resurser och därav ökade råvarupriser är några av de ämnen som blir allt aktuellare. Precis som de alltmer striktare kraven för utsläpp och miljöskydd. Som pionjär för framtidsinriktad teknik inom nyttofordonsområdet erbjuder MAN alternativa drivningskoncept och digitala lösningar för framtidens godstrafik. Med visionär innovationskraft sätter MAN nya måttstockar och skapar grunden för hållbar mobilitet: Ren, effektiv och intelligent.

Från elektromobilitet till MAN DigitalServices erbjuder vid dig allt för att förenkla ditt företag med ekonomiska transportlösningar och för att säkerställa din framgång. I dag och i framtiden. Alltid enligt vårt krav: Simplifying Business. Helt enkelt mobil. Helt enkelt före. Helt enkel individuell.
Tillhandahåll avgörande M-PULSE – det är vårt motto. För hållbar mobilitet, visionen av en utsläppsfri framtid samt effektiva och ekonomiska lösningar för morgondagens transportvärld.

Med E-mobilitet till mindre smog

Alternativa drivenheter

Att förbättra klimatåtgärderna, utforma ingången till alternativa drivtekniker så bekvämt som möjligt och möjliggöra efterlevnaden av utsläppsgränserna – allt detta är möjligt med den helelektriska drivtekniken från MAN.

Med digitalisering till lönsamt företag

MAN DigitalServices

Bättre utnyttjande, högre produktivitet, ökad effektivitet: Med skräddarsydda digitala lösningar för din MAN pickup använder du digitaliseringens fördelar för att optimera ditt företag.

Elektromobiliteten har förts ut på vägarna

KLARAR ALLA UPPDRAG, UTAN UTSLÄPPS – MAN eTGE

Helelektrisk för ren luft och tyst distributions- och leveranstrafik: med den nya eTGE erbjuder MAN det miljövänliga alternativet till den traditionella förbränningsmotorn. För att människorna i tätorterna ska kunna andas djupt igen – och sova ostört.

HELELEKTRISK – FULLSTÄNDIGT TILLFÖRLITLIG

Den nya MAN eTGE är perfekt för användning i stadsområdet. Inga miljöområden eller körförbud på natten kan stoppa den.

Den rena lösningen i distributionstrafiken

Miljövänlig

Att minska utsläppen av föroreningar och buller samtidigt som transportverksamheten kontinuerligt växer i städerna – MAN förverkligar denna vision: med en miljövänlig och kraftfull eldrift. På så sätt uppfyller MAN eTGE redan i dag de allt hårdare miljökraven och ökar livskvaliteten i de moderna städerna.

Till webbplatsen
Pickupen med ekonomisk fördel

Ekonomisk

Skonar miljön – och plånboken. Med innovativ elektroteknik blir fordonsinnehavaren fossil energibärare oberoende av minskade råvaruresurser och därav ökade priser. Färre mekaniska utslitna delar innebär lägre slitage- och reparationskostnader.

Till webbplatsen
Den perfekta designen för en skåpbil med klass

Mogen

I den vägvisande MAN eTGE förenas den modernaste fordonstekniken med redan beprövade elektrokomponenter till en genomtänkt eMobility-lösning inom transportsegmentet. Tack vare kortare uppladdningstider, en tillförlitlig räckvidd på upp till 173 kilometer, och högre underhållsvänlighet på bästa sätt rustad för de dagliga utmaningarna i logistikbranschen.

Till webbplatsen
Digitala lösningar för ditt företags framgång

MED MAN DIGITALSERVICES

Simplyfying Business med MAN DigitalServices: Helt enkelt genialt – genialt enkelt. Med anpassade digitala lösningar för din MAN – och för ditt företags framgång.

Till webbplatsen

SIMPLIFYING BUSINESS – MED MAN DIGITALSERVICES

Optimera din verksamhet enkelt med MAN DigitalServices. Indelade i bastjänster och många fler tjänster hjälper våra digitala tjänster dig att använda din MAN mer ekonomiskt, ekologiskt, säkrare och bekvämare än någonsin. På så sätt gagnas du av bättre utnyttjande, ökad produktivitet och effektivitet. Hållbar vagnparkhantering börjar här – med MAN DigitalServices.

Den digitala plattformen för optimerad driftprocess

MAN Essentials

Din kostnadsfria start i den digitala framtiden: Med MAN Essentials har du alltid koll på den viktigaste fordonsinformationen. Registrera helt enkelt din MAN på RIO-Platform. Då aktiverar vi automatiskt och kostnadsfritt vår digitala bastjänst åt dig.

Din information för fordonsparkhantering

MAN Advance

Det digitala minnet för din vagnpark: Med MAN Advance har du ett säkert grepp om hela din vagnpark – från statusövervakning och körningsutvärdering till individuella trendanalyser. Via instrumentpanelen kan du analysera användningsdata för enskilda nyttofordon, eller fordonsparkar under en period på upp till 25 månader.

Dina tjänster för ökad prestanda

Fler tjänster

Utnyttja många andra tjänster som du kan boka och hantera på Marketplace: MAN ServiceCare, MAN Maintenance, MAN Perform och MAN Compliant.


HOLISTISK RÅDGIVNING FÖR TRANSPORTLÖSNINGAR

Övergången till alternativa drivningsformer väcker ofta många frågor som utgår från själva fordonet – i det personliga utbytet hittar vi gemensamma lösningar för dina individuella utmaningar.

Den perfekta designen för en skåpbil med klass
Individuell rådgivning

Från infrastrukturen till service och underhåll: MAN Transport Solutions erbjuder kunderna en individuell rådgivning för att du ska kunna förverkliga din vagnpark med alternativa drivenheter. På grundval av detta utvecklas maximala ekonomiska lösningar med kunderna. En särskild tyngdpunkt på vår expertis ligger därmed på effektivisering av vagnparker inom varu- och distributionstrafiken. Lär dig mer om det via ett personligt samtal.

Kontakta oss
Service och tjänster för hela vagnparken
Omfattande tjänster

MAN Transport Solutions erbjuder skräddarsydda koncept bland annat för följande rådgivningsfält:

  • Analys, simulering och optimering av rutter
  • Definition av den optimala vagnparksuppdelningen
  • Koncept av individuella laddningslösningar
  • Energihantering för högsta lönsamhet
  • Koncept för depåer, verkstäder och förarutbildningar

Intresserad? Kontakta oss gärna.

Kontakta oss

FRAMTID FÖR ALLA – OCH FÖR NÄSTAN ALLA UPPGIFTER

"Tillhandahåll avgörande M-PULSE" - under detta motto samlar MAN kommunikationen om alla framtida ämnen och innovationer. Hållbar mobilitet, visionen om en utsläppsfri framtid samt forskningen, utvecklingen och den framgångsrika konverteringen av framtidens effektiva och ekonomiska transportlösningar står därmed i fokus. Med MAN M-PULSE för MAN sin tradition vidare – från uppfinnaren av dieselmotorn till pionjären för morgondagens transportvärld.

Alla nyheter om lastbil och truck

MAN Truck innovationer

Upplev redan nu vad transportens framtid kommer att föra med sig. Innovativ, hållbar och visionär: det är ämnena för MAN Truck innovationer.

Alla nyheter om turistbuss och stadsbuss

MAN Bus innovationer

Upptäck morgondagens kollektivtrafik. På MAN Buss innovationer förverkligas miljövänliga och ekonomiska visioner.