Framtidens perfekta arbetsplats: en MAN Truck

UPPLEV FRAMTIDEN REDAN I DAG – MED MAN LASTBIL

Från uppfinnaren av dieselmotorn till pionjären för morgondagens transportvärld. Med visionära idéer och futuristiska koncept fortsätter MAN på ett tillförlitligt sätt sin tradition som inspirationskälla: rakt in i framtiden.

HELT ENKELT FRAMÅT – MED VÄGVISANDE TEKNIK

Godstrafiken genomgår snabba förändringar. Minskade resurser och därav ökade råvarupriser är några av de ämnen som blir allt aktuellare. Precis som de alltmer striktare kraven för utsläpp och miljöskydd. Som pionjär för framtidsinriktad teknik inom nyttofordonsområdet erbjuder MAN alternativa drivningskoncept och digitala lösningar för framtidens godstrafik. Med visionär innovationskraft sätter MAN nya måttstockar och skapar grunden för hållbar mobilitet: Ren, effektiv och intelligent.

Från elektromobilitet till automatiserad körning erbjuder vid dig allt för att förenkla ditt företag med ekonomiska transportlösningar och för att säkerställa din framgång. Alltid enligt vårt krav: Simplifying Business. Helt enkelt mobil. Helt enkelt före. Helt enkel individuell.
Tillhandahåll avgörande M-PULSE – det är vårt motto. För hållbar mobilitet, visionen av en utsläppsfri framtid samt effektiva och ekonomiska lösningar för morgondagens transportvärld.

Med E-Mobility till mindre smog

Alternativ drivenhet: Elektromobilitet

Att förbättra klimatåtgärderna, utforma ingången till elektromobiliteten så enkel som möjligt och möjliggöra efterlevnaden av utsläppsgränserna – allt detta är möjligt med den helelektriska drivtekniken från MAN.

Med sammankopplade fordon till ökad säkerhet

Automatiserad körning

Med MAN kommer automatiseringen ut på vägarna. Med platooning skapar MAN sammankopplade lastbilskonvojer som är anpassade till varandra och som därigenom minskar både bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen. Och med det förarlösa skyddsfordonet sörjer MAN för ökad säkerhet för byggarbetsplatsens personal.

Med digitalisering till lönsamt företag

MAN DigitalServices

Bättre utnyttjande, högre produktivitet, ökad effektivitet: Med skräddarsydda digitala lösningar för din MAN använder du digitaliseringens fördelar för att optimera ditt företag.

City-Truck för den urbana distributionstrafiken

MAN CitE – VÄRLDSNYHETEN FRÅN MAN

Ergonomisk, säker, ren: Med det nya körkonceptet för City-Trucks "CitE" kommer frisk vind in i staden. Med 100 % högre säkerhet och maximal körkomfort vid 0 % utsläpp är den ren innovationskraft på fyra hjul.

Till webbplatsen

OMDEFINIERAD URBAN LEVERANSTRAFIK – MED HÖJDPUNKT-FORDONET FRÅNMAN

Världsnyheten CitE är konceptfordonet som kan revolutionera logistiken i städerna. Utvecklad tillsammans med MAN kunder lönar den sig direkt för praktiska behov. På så sätt för CitE in ökad säkerhet i den täta trafiken, en optimal körkomfort och förbättrad ergonomi – och allt detta utan utsläpp. Dess modulära konstruktion ger den nödvändig flexibilitet för en mängd olika tillämpningar. CitE låter staden andas ut igen – och med den, en hel bransch.

Den innovativa designen för ökad säkerhet

Vägvisande. I alla former

Ergonomi och design är mycket viktigt för CitE – genom dess omprövade fordons- och interiörkoncept erbjuder den många ergonomiska fördelar och smarta nyheter som t.ex.:

  • en oöverträffat låg ingång, stora dörröppningar och en barriärfri genomgång
  • maximal säkerhet tack vare lågt sittläge, sänkta fönster och 360°-Birdview
  • ett genomtänkt hyll- och förvarings-koncept – alltid inom bekvämt räckhåll för föraren

Till webbplatsen
Utsläppsfri för framtidens stad

Effektiv. Utan skadliga ärmen

Med 0 % utsläpp kör CitE säkert och tyst i den urbana distributionstrafiken, vilket möjliggör fler nattleveranser. En elektrisk maskin på 220 kW möjliggör detta. Beroende på körinsatsen kan härmed en sträcka på upp till 100 km tillryggaläggas.

Till webbplatsen
Säkerhet har förts ut på vägarna

Säker. Med nya idéer.

Det låga sittläget och större, djupt sänkta fönster har föraren alltid direkt uppsikt över förbipasserande och cyklister. De fullständigt stängda ytorna sörjer för minimal skaderisk vid personkontakt.

Till webbplatsen
eTruck med bra balans för miljön

MAN eTRUCK – LEVERERAR HÅLLBARHET

Särskilt skräddarsydd för staden träder MAN eTruck in för att lösa framtidens miljöpolitiska utmaningar. Tack vare sin eldrift förenar den effektiv leveranstrafik med urbant miljöskydd.

Till webbplatsen

FRAMTID NU – FÖR DEN URBANA DISTRIBUTIONSTRAFIKEN

MAN eTruck med miljövänlig drivteknik är utmärkt lämpad för den urbana varulogistiken. Den perfekta lastbilen för distributionstrafik för ökad livskvalitet i det urbana området.

Framtidens transportverksamheten i innerstaden

MAN eTruck

Svaret på den ökade leveranstrafiken i innerstaden och allt hårdare miljökrav är tyst: Den helelektriska MAN Truck på TGM-basis kör med minimal bullerutveckling och helt utan utsläpp. Därmed har den samma nyttolast som modellerna med traditionella förbränningsmotorer.

Till webbplatsen
Förbättrade batterier för större räckvidd

Batteri

Kraftfullt framåt: De kraftfulla litium-jonbatterierna som sitter under förarhytten och på sidan av ramen möjliggör en användningsräckvidd på upp till 200 km. Tack vare regelbundna uppladdningar över natten samt snabb Opportunity-Charging under rasterna är MAN eTruck alltid redo för användning.

Till webbplatsen
Riktning mot renare stad med elektromobilitet

Redo för våra kunder

En vision blir verklighet: Utformad för den klassiska användningen i city-logistiken är den tysta eTruck från MAN exempelvis perfekt lämpad för nattleveranser till livsmedelsmarknaden.

Till webbplatsen
Sammankopplade lastbilsparker för ökad säkerhet i trafiken

AUTOMATISERAD KÖRNING

Godstransporten startar i en automatiserad och sammankopplad framtid. Därmed i framkanten med: MAN

Till webbplatsen

KÖR SAMMANKOPPLAT – SÄKERT I FRAMTIDEN

Automatisering är nyckelordet när det gäller den nya effektivitetsökningen av varutrafiken. Med platooning, förarlöst skyddsfordon och innovativa assistanssystem tar MAN en ledande roll. Hela fjärrtrafiken gynnas av denna sammankoppling och stjälvstyrningen av fordon, som både ökar säkerheten och lönsamheten i trafiken.

Med autonom körning till lägre bränsleförbrukning

Platooning

MAN Trucks, som digitalt kopplas samman med konvojer med två eller fler fordon, ger en mängd fördelar på grund av det korta köravståndet: ökad trafiksäkerhet, lägre CO2-utsläpp och en lägre bränsleförbrukning.

Tekniken för effektivare logistik

Teknik

Med MAN kommer innovationskraften ut på vägarna. Därmed står alltid en sak i fokus: effektivitetsökningen över hela logistikkedjan genom integreringen av framtidsorienterad teknik.

Forskning och utveckling av lastbil-platoons

Projekt

Statligt sponsrad testar MAN platooning redan i dag på en 145 km lång sträcka på motorväg A9 i Tyskland. Genom de insamlade testvärdena utvidgar MAN ytterligare sin position inom autonom och sammankopplad körning.

Håll avståndet automatiskt för färre olyckor

Skyddsfordon

Perfekt uppbackning – med det förarlösa skyddsfordonet för vägarbeten på motorvägarna. På så sätt följer det autonomt körande fordonet personalen och sörjer för extra säkerhet.

Digitala lösningar för ditt företags framgång

MAN DIGITALSERVICES

Simplyfying Business med MAN DigitalServices: Helt enkelt genialt – genialt enkelt. Med anpassade digitala lösningar för din MAN – och för ditt företags framgång.

Till webbplatsen

SIMPLIFYING BUSINESS – MED MAN DIGITALSERVICES

Optimera din verksamhet enkelt med MAN DigitalServices. Indelade i bastjänster och många fler tjänster hjälper våra digitala tjänster dig att använda din MAN mer ekonomiskt, ekologiskt, säkrare och bekvämare än någonsin. På så sätt gagnas du av bättre utnyttjande, ökad produktivitet och effektivitet. Hållbar vagnparkhantering börjar här – med MAN DigitalServices.

Den digitala plattformen för optimerad driftprocess

MAN Essentials

Din kostnadsfria start i den digitala framtiden: Med MAN Essentials har du alltid koll på den viktigaste fordonsinformationen. Registrera helt enkelt din MAN på RIO-Platform. Då aktiverar vi automatiskt och kostnadsfritt vår digitala bastjänst åt dig.

Din information för fordonsparkhantering

MAN Advance

Det digitala minnet för din vagnpark: Med MAN Advance har du ett säkert grepp om hela din vagnpark – från statusövervakning och körningsutvärdering till individuella trendanalyser. Via instrumentpanelen kan du analysera användningsdata för enskilda lastbilar och fordonsgrupper under en period på upp till 25 månader.

Dina tjänster för ökad prestanda

Fler tjänster

Utnyttja många andra tjänster som du kan boka och hantera på MAN Marketplace: MAN ServiceCare, MAN Maintenance, MAN Perform och MAN Compliant.


HOLISTISK RÅDGIVNING FÖR TRANSPORTLÖSNINGAR

Om övergången till alternativa drivningsformer väcker många nya frågor som utgår från själva fordonet – i det personliga utbytet svarar vi gärna på alla dina frågor.

Med personlig rådgivning för vindsmaximering
Individuell rådgivning

Från drift och infrastruktur till service och underhåll: MAN Transport Solutions ger kundspecifika råd beroende på användning för att säkerställa driften av det nya drivsystemet och fordonsparken. På grundval av detta utvecklas maximala ekonomiska lösningar gemensamt. En tyngdpunkt på vår expertis ligger därmed på effektivisering av vagnparker inom godstrafiken. Lär dig mer om det via ett personligt samtal.

Kontakta oss
Service och tjänster för hela vagnparken
Omfattande tjänster

MAN Transport Solutions erbjuder skräddarsydda koncept bland annat för följande rådgivningsfält:

  • Analys, simulering och optimering av rutter
  • Definition optimalt fordonskoncept
  • Koncept av individuella laddningslösningar
  • Energihantering för högsta lönsamhet
  • Koncept för depåer, verkstäder och förarutbildningar

Intresserad? Kontakta oss gärna.

Kontakta oss

FRAMTID FÖR ALLA – OCH FÖR ALLA UPPGIFTER

"Tillhandahåll avgörande M-PULSE" - under detta motto samlar MAN kommunikationen om alla framtida ämnen och innovationer. Hållbar mobilitet, visionen om en utsläppsfri framtid samt forskningen, utvecklingen och den framgångsrika konverteringen av framtidens effektiva och ekonomiska transportlösningar står därmed i fokus. Med MAN M-PULSE för MAN sin tradition vidare – från uppfinnaren av dieselmotorn till pionjären för morgondagens transportvärld.

Alla nyheter om turistbuss och stadsbuss

MAN Bus innovationer

Upplev redan nu vad kollektivtrafikens framtid kommer att föra med sig. Innovativ, miljövänlig och ekonomisk: det är ämnena för MAN Buss innovationer.

Alla nyheter om pickup och skåpbil

MAN Bus innovationer

Upptäck de nyaste fordonstrenderna från morgondagen redan i dag. På MAN Van innovationer vad som gör pickupen från MAN framtidssäker.