Innovationen av fordonstransporten – med MAN Bus

RIKTNING DIREKT MOT FRAMTIDEN – MED MAN BUS

Från uppfinnaren av dieselmotorn till pionjären för morgondagens transportvärld. Med visionära idéer och futuristiska koncept fortsätter MAN på ett tillförlitligt sätt sin tradition som inspirationskälla: rakt in i framtiden.

HELT ENKELT FRAMÅT – MED VÄGVISANDE INNOVATIONER

Godstrafiken genomgår snabba förändringar. Städerna i hela världen växer oupphörligen och tillsammans med dem kraven på kollektivtrafiken i städerna. Minskade resurser och därav ökade råvarupriser är några av de ämnen som blir allt aktuellare. Precis som de alltmer striktare kraven för utsläppsgränserna och miljöskydd. Den moderna vägen till högre livskvalitet och en enastående image av en stad leder till minskade utsläpp av buller och skadliga ämnen i kollektivtrafiken.

Som pionjär för framtidsinriktad teknik inom nyttofordonsområdet erbjuder MAN alternativa drivningskoncept och digitala lösningar för framtidens godstrafik. Med visionär innovationskraft sätter MAN nya måttstockar och skapar grunden för hållbar mobilitet: Ren, effektiv och intelligent. Från eMobility till Transport Solutions erbjuder vid dig allt för att förenkla ditt företag med ekonomisk effektivitet och för att säkerställa din framgång. Alltid enligt vårt krav: Simplifying Business. Helt enkelt mobil. Helt enkelt före. Helt enkel individuell.
Tillhandahåll avgörande M-PULSE – det är vårt motto. För hållbar mobilitet, visionen av en utsläppsfri framtid samt effektiva och ekonomiska lösningar för morgondagens transportvärld.

Med E-Mobility till mindre smog

Alternativ drivenhet: Elektromobilitet

Fram till 2050 kommer mer än två tredjedelar av alla människor att bo i urbant tättbefolkat område. För att upprätthålla livskvaliteten är trafikskiftet till miljömedveten stadstrafik helt nödvändig: buller, små partiklar och utsläpp av skadliga ämnen måste reduceras och på sikt elimineras helt. Klimatneutrala mobilitetslösningar med noll utsläpp definierar framtidens koncept. Den innovativa drivtekniken från MAN befriar redan i dag städerna från belastningar. Högre hållbarhet, bättre människohälsa och en enorm imagagevinst för kommunerna är följderna.

Dubbelt så effektiv med hybriddrivning

Alternativa drivenheter: EfficientHybrid

Den mjuka övergången till alternativa drivningsformer heter Hybrid. Den teknologiska expansionen av naturgas- och dieseldrivna bussar med hybridmodulen möjliggör effektiv resursbevarande av fossila bränslen. På så sätt blir städerna renare och mer uthärdlig och fordonen kostnadseffektivare.

Genom naturgas till färre skadliga ämnen

Alternativa drivenheter: Gas

Den optimala alternativa drivtekniken vid förbränningsmotorer, utan att stora, infrastrukturella investeringar måste göras. Med enkel integrering av CNG-bussar i det befintliga nätet kan CO2-fotavtrycket minskas och de allt hårdare kraven för utsläppsgränser kan uppfyllas även i framtiden.

E-Mobility framtidens stadsbuss

EINFACH eMOBILITY – DEN NYA MAN LION’S CITY E

Den första helelektriska bussen från MAN är redo för framtidens krav. Fullständigt utsläppsfri och föredömligt ekonomisk skonar den innovativa drivtekniken i lika hög grad miljön och budgeten.

Till webbplatsen

ELEKTRIFIERAR STADEN – eBUS MED NOLL UTSLÄPP

MAN Lion’s City E: Med miljövänlig drivning, räckviddsstark teknik och framåtblickande design är det den perfekta bussen för en beboelig stad.

Stadens eldrivna buss

Helelektrisk drivenhet

100 % miljövänlig och till 100 % bra för människorna: Den nya MAN Lion's City har en modern helelektrisk drivenhet. Det gör den fullständigt fri från avgasutsläpp – den kär även med minimal bullerutveckling. På så sätt kan staden befriande andas ut – och avslappnat spetsa öronen.

Till webbplatsen
Ett laddningsaggregat för elektriska nyttofordon

Flexibel laddning

Här finns det inte längre några långa laddningsfaser. Overnight-Charging och Depot-Charging-koncept gör direkt laddning längs vägen överflödig i de flesta fallen.

Till webbplatsen
City-bussen i den vackra bakvyn

Daglig räckvidd

Denna eBus ger dig mobilitet och förblir rörlig. Den höga installerade batterikapaciteten på 480 kWh (solo) resp. 640 kWh (led) samt genomtänkta tekniker sörjer för en tillförlitlig räckvidd på 200 km – till och med upp till 270 km* under gynnsamma förhållanden – under batteriets hela livslängd. Och tack vare modulär batteriarkitektur går den tillförlitligt framtida cellteknologier till mötes.

Till webbplatsen

* Låga krav på användningen av medelhastighet, belastning, topografi och luftkonditionering

Genom naturgas-bussar till lägre föroreningsbelastning

HELT ENKELT NATURGAS – DEN NYA MAN LION’S CITY G

Den nya stadsbussen med ny gasdrift E18 är svaret på den stadigt ökande trafikvolymen och allt strängare utsläppsgränser. Den kan enkelt integreras i driftflödet utan stora infrastrukturella investeringar.

Till webbplatsen

MINDRE UTSLÄPP – HÖGRE EFFEKTIVITET

Med MAN Lion’s City G skapas redan i dag en högre livskvalitet för staden: Den nya effektiva gasdriften sänker effektivt CO2-fotavtrycket och bullernivån.

Korrosionsbeständig gastank för lägre underhållskostnader

Nyutvecklad gasdrift

Städerna hittar renare alternativ till vanliga förbränningsmotorer med den nya MAN Lion's City G. Den nya E18-motorn förbrukar ännu mindre bränsle än föregångare av CNG-modell. Dessutom erbjuder den med ett högre vridmoment vid samtidigt låg slagvolym högre prestanda och mer kapacitet för passagerarna. Färre förorenings- och bullerutsläpp i kollektivtrafiken innebär avsevärt högre livskvalitet i det urbana området.

Till webbplatsen
Till perfekta kostnadsbesparingar med Hybrid-teknik

Kombination av effektiva drivtekniker

I kombination med det intelligenta energihanteringssystem MAN EfficientHybrid kan ytterligare bränsle besparas. På detta sätt får städerna ett maximalt ekonomiskt och miljövänligt fordon som utan begränsningar smälter in i hittillsvarande driftflöden. Så här kommer framtiden på bästa sätt i rörelse: Rent, tyst, effektivt.

Till webbplatsen
Innovativ bussdesign har förts ut på vägarna

Innovativ design

Innovativ redan vid första anblicken – så dyker MAN Lion's City G upp för allmänheten. Från den högvärdiga fronten med de hållbara LED-strålkastarna till den markanta bakvagnen i pianolack-look: ett helt och hållet lyckat designspråk ger det ett elegant och modernt utseende. Även interiören övertygar med vänlig atmosfär och genomtänkta detaljer.

Till webbplatsen
Hybridteknologin för stadsbussar

HELT ENKELT HÅLLBAR – MAN EFFICENTHYBRID

Högre körkomfort – lägre bränsleförbrukning: Med intelligent energihantering i den nya MAN Lion’s City stadsbussen skapar MAN miljövändliga och ekonomiska lösningar för dagens moderna stadstrafik.

Till webbplatsen

MILJÖVÄNLIGT PÅ VÄG – EKONOMISKT FRAMÅT

Den nya MAN Lion’s City med MAN EfficientHybrid: tyst, effektiv – och redan redo för framtiden.

Lagring av bromsenergi

MAN EfficientHybrid-system

Den toppmoderna vevaxel-startgeneratorn använder regeneration vid bromsning för att generera elektrisk energi för Ultracap-lagringen. Vid starten omvandlar den elektrisk energi till mekanisk energi. Dessutom försörjer den fordonets elnät med energi vid stopp.

Till webbplatsen
Effektiv beträffande bränslebesparing

Energisnål stopp-start-funktion

Vid användning i kombination med moderna MAN-förbränningsmotorer erbjuder den intelligenta energistyrningen många fördelar:

  • Förbättrad bränslebesparing
  • Lägre utsläpp
  • Ljudlöst stopp
  • Intelligent energihantering
  • Systemets hållbarhet

Till webbplatsen
Vagnparkhantering är lätt gjord

HOLISTISK RÅDGIVNING FÖR TRANSPORTLÖSNINGAR

Om övergången till alternativa drivningsformer väcker många nya frågor som utgår från själva fordonet – här hittar du alla svaren.

Till webbplatsen

ALTERNATIVA DRIVNINGAR - ANVÄND EKONOMISKT

För den tillförlitliga och kostnadsoptimerade användningen av de nya transportlösningarna: MAN Transport Solutions stödjer våra kunder fullt ut och individuellt vid bytet.

Med personlig rådgivning för vindsmaximering
Individuell rådgivning

Från drift och infrastruktur till service och underhåll: MAN Transport Solutions ger kundspecifika råd beroende på användning för att säkerställa driften av det nya drivsystemet och fordonsparken. På grundval av detta utvecklas maximala ekonomiska lösningar gemensamt. En tyngdpunkt på vår expertis ligger därmed på effektivisering av vagnparker inom den urbana persontransporten.

Till webbplatsen
Service och tjänster för hela vagnparken
Omfattande tjänster

MAN Transport Solutions erbjuder skräddarsydda koncept bland annat för följande rådgivningsfält:

  • Analys, simulering och optimering av rutter
  • Definition optimalt fordonskoncept
  • Koncept av individuella tank- och laddningslösningar
  • Energihantering för högsta lönsamhet
  • Koncept för depåer, verkstäder och förarutbildningar

Till webbplatsen

FRAMTID FÖR ALLA – OCH FÖR ALLA UPPGIFTER

"Tillhandahåll avgörande M-PULSE" - under detta motto samlar MAN kommunikationen om alla framtida ämnen och innovationer. Hållbar mobilitet, visionen om en utsläppsfri framtid samt forskningen, utvecklingen och den framgångsrika konverteringen av framtidens effektiva och ekonomiska transportlösningar står därmed i fokus. Med MAN M-PULSE för MAN sin tradition vidare – från uppfinnaren av dieselmotorn till pionjären för morgondagens transportvärld.

Alla nyheter om lastbil och truck

MAN Truck innovationer

Upplev redan nu vad transportens framtid kommer att föra med sig. Innovativ, hållbar och visionär: det är ämnena för MAN Truck innovationer.

Alla nyheter om lastbil och truck

MAN Van innovationer

Upptäck de nyaste fordonstrenderna från morgondagen redan i dag. På MAN Van innovationer vad som gör pickupen från MAN framtidssäker.