Forut for fremtiden med MAN-varebil

FREMAD INN I FREMTIDEN – MED MAN VAN

Fra å ha oppfunnet dieselmotoren til å vise vei inn i morgendagens transportverden. Med visjonære ideer og banebrytende konsepter fortsetter MAN stadig tradisjonen som en inspirasjonskilde – rett mot fremtiden.

MAN eMOBILITY – GI GASS UTEN UTSLIPP

Godstrafikken endrer seg i et rasende tempo. Minkende ressurser og dermed økende råstoffpriser er noen av de temaene som stadig blir mer aktuelle. Akkurat som de stadig strengere lovkravene til utslipp og miljøvern. Som pioner innen fremtidsrettet teknologi for nyttekjøretøy byr MAN på alternative motorkonsepter og digitale løsninger for fremtidens godstrafikk. Med visjonær innovasjonskraft setter MAN nye standarder og danner grunnlaget for bærekraftig mobilitet: Ren, effektiv og intelligent.

Fra elektromobilitet til MAN DigitalServices tilbyr vi deg alt for å forenkle ditt arbeid med økonomiske transportløsninger og sikre deg suksess. I dag og i fremtiden. Alltid i henhold til vårt motto: Simplifying Business. Ganske enkelt mobil. Ganske enkelt i forkant. Ganske enkelt individuelt.
Avgjørende M-PULSE – det er vårt motto. For bærekraftig mobilitet, visjonen om en utslippsfri fremtid samt effektive og økonomiske løsninger for morgendagens transportbransje.

E-mobilitet gir mindre smog

Alternative motorer

Å verne miljøet, gjøre overgangen til alternative motorteknologier så behagelig som mulig å og overholde de utslippsgrensene – alt dette blir gjennomførbart, for eksempel med de helelektriske motorteknologiene fra MAN.

Digitalisering gir innbringende virksomhet

MAN DigitalServices

Økt kapasitet, økt produktivitet, økt effektivitet: Med digitale løsninger som passer perfekt til din MAN, benytter du deg av fordelene ved digitalisering for å optimalisere din virksomhet.

Elektromobilitet bringes ut i gatene

PÅ MISJON UTEN EMISJON – MAN eTGE

Helelektrisk for å gi ren luft og hviskende stille distribusjons- og leveringstrafikk: Med den nye eTGE tilbyr MAN et miljøvennlig alternativ til den tradisjonelle forbrenningsmotoren. For at befolkningen i sentrumsområdene skal kunne puste fritt – og sove uforstyrret.

HELELEKTRISIK – HELT PÅLITELIG

Den nye MAN eTGE egner seg suverent til byrom. Den lar seg ikke stoppe av noen miljøsoner og nattkjøringsforbud.

Ren løsning for distribusjonstrafikk

Miljøvennlig

Å redusere utslipp og støy i den stadig voksende leveringstrafikken i byene – dette er en visjon som virkeliggjøres av MAN: ved hjelp av en miljøvennlig og kraftig el-motor. Dermed oppfyller MAN eTGE allerede i dag de stadig strengere miljøkravene og øker livskvaliteten i moderne storbyer.

Til nettsiden
Varebilen med økonomisk fordel

Økonomisk

Vennlig mot miljøet – og lommeboken. Med innovativ el-teknologi blir eierne av kjøretøyene uavhengige av minskende råstoffressurser og stigende priser på fossilt drivstoff. Færre mekaniske slitedeler betyr mindre slitasje og vedlikeholdskostnader.

Til nettsiden
Det perfekte design for en varebil med klasse

Fullmoden

I den banebrytende MAN eTGE kombineres toppmoderne kjøretøyteknologi med velprøvde el-komponenter og blir til en gjennomtenkt eMobility-løsning innen varebilsegmentet. Takket være korte ladetider, en pålitelig rekkevidde på inntil 17,3 mil og svært lavt vedlikeholdsbehov er den topp rustet for de daglige utfordringene i logistikkbransjen.

Til nettsiden
Digitale løsninger skaper suksess for din virksomhet

MED MAN DIGITALSERVICES

Simplyfying Business med MAN DigitalServices: Enkelt genialt – genialt enkelt. Med skreddersydde digitale løsninger for din MAN – og for din bedrift.

Til nettsiden

SIMPLIFYING BUSINESS – MED MAN DIGITALSERVICES

Optimaliser din bedrift, ganske enkelt med MAN DigitalServices. Våre digitale tjenester, som er inndelt i basistjenester og mange andre ytterligere tjenester, hjelper deg med å bruke din MAN økonomisk, økologisk, sikkert og komfortabelt. Du drar nytte av mer kapasitet, mer produktivitet og mer effektivitet. Fremtidsrettet flåtestyring begynner her – med MAN DigitalServices.

Digital plattform for optimerte arbeidsprosesser

MAN Essentials

Gratis start inn i den digitale fremtiden: Med MAN Essentials har du den viktigste kjøretøyinformasjonen alltid innen rekkevidde. Registrer ganske enkelt din MAN på RIO-plattformen. Vi aktiverer allerede våre digitale basistjenester automatisk for deg.

Den informasjonen du trenger til perfekt flåtestyring

MAN Advance

Det digitale minnet til bilparken din: Med MAN Advance har du hele MAN-flåten under kontroll – fra status overvåking og turevaluering til individuelle trendanalyser. Fra dashbordet analyserer du bruksdataene for de enkelte nyttekjøretøyene eller flåtene over et tidsrom på opptil 25 måneder.

Dine tjenester som gir økt ytelse

Flere tjenester

Nyt godt av mange andre tjenester som du kan bestille og administrere på Marketplace: MAN ServiceCare, MAN Maintenance, MAN Perform samt MAN Compliant.


HELHETLIG VEILEDNING FOR TRANSPORTLØSNINGER

Overgangen til alternative motorformer skaper ofte mange nye spørsmål som går utover det egentlige kjøretøyet – i en personlig samtale finner vi sammen de rette løsningene på dine individuelle utfordringer.

Det perfekte design for en varebil med klasse
Individuell veiledning

Fra infrastruktur til service og vedlikehold: MAN Transport Solutions tilbyr kundene individuell veiledning for å realisere en bilpark med alternative motorer. På dette grunnlaget utvikler vi maksimalt økonomiske løsninger sammen med kunden. Et spesielt tyngdepunkt i vår ekspertise er elektrifisering av bilparker innen varetransport og distribusjonstrafikk. Få mer info i en personlig samtale.

Ta kontakt
Service og tjenester for hele flåten
Omfattende tjenester

MAN Transport Solutions tilbyr skreddersydde konsepter, blant annet på følgende områder:

  • Analyse, simulering og optimering av ruter
  • Optimal flåteinndeling defineres
  • Individuelle ladeløsninger utvikles
  • Energistyring som gir størst mulig lønnsomhet
  • Konsepter for depoter, verksteder og sjåføropplæring

Interessert? Det er bare å ta kontakt.

Ta kontakt

FREMTIDEN FOR ALLE – OG FOR NESTEN ALLE OPPGAVER

"Avgjørende M-PULSE" – under dette mottoet presenterer MAN alle fremtidstemaer og innovasjoner. Bærekraftig mobilitet, visjonen om en utslippsfri fremtid samt forskning, utvikling og realisering av effektive og økonomiske transportløsninger for fremtiden er det som står i fokus. Med MAN M-PULSE viderefører MAN sin tradisjon – Fra å ha oppfunnet dieselmotoren til å vise vei inn i morgendagens transportverden.

Alle nyheter om lastebil

MAN Truck-innovasjoner

Opplev fremtidens transport allerede nå. Innovativ, bærekraftig og visjonær: Det er temaene for MAN Truck-innovasjoner.

Alle nyheter om turbuss og bybuss

MAN Bus-innovasjoner

Oppdag morgendagens offentlige nærtrafikk. På MAN Bus-innovasjoner blir miljøvennlige og økonomiske visjoner til virkelighet.