Innovasjon innen persontransport – med MAN Bus

RETT INN I FREMTIDEN – MED MAN BUS

Fra å ha oppfunnet dieselmotoren til å vise vei inn i morgendagens transportverden. Med visjonære ideer og futuristiske konsepter fortsetter MAN stadig tradisjonen som en inspirasjonskilde – rett mot fremtiden.

GANSKE ENKELT I FORKANT – MED BANEBRYTENDE INNOVASJONER

Persontrafikken endrer seg i rasende fart. Byene rundt omkring i verden vokser uopphørlig og med dem også utfordringene til persontrafikken i sentrum. Minkende ressurser og dermed økende råstoffpriser er noen av de temaene som stadig blir mer aktuelle. Akkurat som de stadig strengere lovkravene til utslippsbegrensning og miljøvern. Den moderne veien til høy livskvalitet og godt image for en by går via reduksjon av støy og skadelige utslipp i den offentlige nærtrafikken.

Som pioner innen fremtidsrettet teknologi på området nærtrafikk tilbyr MAN alternative motorkonsepter og digitale løsninger for fremtidens godstrafikk. Med visjonær innovasjonskraft setter MAN nye standarder og danner grunnlaget for bærekraftig mobilitet: Ren, effektiv og intelligent. Fra eMobility til Transport Solutions tilbyr vi deg alt for å forenkle din virksomhet med økonomisk effektivitet og sikre deg suksess. Alltid i henhold til vårt motto: Simplifying Business. Ganske enkelt mobil. Ganske enkelt i forkant. Ganske enkelt individuelt.
Avgjørende M-PULSE – det er vårt motto. For bærekraftig mobilitet, visjonen om en utslippsfri fremtid samt effektive og økonomiske løsninger for morgendagens transportbransje.

E-Mobility gir mindre smog

Alternative motorer: Elektromobilitet

I 2050 vil storbyområder være hjemmet til over to tredjedeler av jordens befolkning. For å ivareta livskvaliteten er en trafikkendring mot miljøvennlig bytrafikk absolutt nødvendig: Støy, fint støv og utslipp av skadelige stoffer må reduseres, og på lang sikt må man unngå det helt. Klimanøytrale mobilitetsløsninger med nullutslipp bestemmer fremtidens konsepter. Allerede i dag befris byene for belastning takket være de innovative motorteknologiene fra MAN. Følgene av dette er økt bærekraft, bedre helse for befolkningen og en enorm image-gevinst for kommunene.

Dobbelt så effektivt med hybridmotor

Alternative motorer: EfficientHybrid

Den myke overgangen til alternative motorformer heter Hybrid. Den teknologiske utvidelsen fra naturgass- og dieseldrevne busser i form av hybridmodulen gjør det mulig å redusere bruken av fossilt brensel på en effektiv måte. Dermed blir byene renere og mer beboelige, og kjøretøyene blir mer økonomiske.

Mindre skadelige utslipp med naturgass

Alternative motorer: Gass

Den optimale alternative teknologien for forbrenningsmotorer, uten at det må gjøres store, infrastrukturelle investeringer. Med enkel integrering av CNG-busser i det eksisterende nettverket kan CO2-fotavtrykket reduseres og de stadig strengere utslippsgrensene oppfylles for fremtiden også.

E-Mobility: fremtidens bybuss

GANSKE ENKELTeMOBILITY – DEN NYE MAN LION’S CITY E

Den første helelektriske bussen fra MAN er klar for fremtidens utfordringer. Fullstendig utslippsfri og forbilledlig økonomisk: Den innovative motorteknologien er like skånsom for miljøet som den er for budsjettet.

Til nettsiden

ELEKTRIFISERER BYEN – eBUSS MED NULLUTSLIPP

MAN Lion’s City E: Med miljøvennlig motor, teknologi som gir lang rekkevidde og fremtidsrettet design, er dette den perfekte buss for en mer beboelig by.

Bybuss med elektrisk drift

Helelektrisk motor

100 % miljøvennlig og 100 % bra for befolkningen: Den nye MAN Lion’s City E har en unik, helelektrisk motor. Det gjør den ikke bare helt fri for avgassutslipp – den går også med minimal støyutvikling. Dermed kan byen puste fritt – og lytte avslappet.

Til nettsiden
En ladestolpe for elektriske nyttekjøretøy

Fleksibel lading

Nå er det slutt på lange ladepauser. Overnight-Charging og Depot-Charging-konsepter gjør det i de fleste tilfeller overflødig med direktelading underveis i kjøringen.

Til nettsiden
Bybussen sett bakfra

Mer enn god nok rekkevidde for hverdagen

Denne eBussen skaper mobilitet og er like bevegelig. Den høye installerte batterikapasiteten på 480 kWh (solobuss) eller 640 kWh (leddbuss) samt gjennomtenkt teknologi sørger for en pålitelig rekkevidde på 20 mil – under gunstige forhold til og med opptil 27 mil* – gjennom hele batteriets levetid. Og takket være modulær batteriarkitektur kan man være trygg på at den også vil kunne bruke fremtidig celleteknologi.

Til nettsiden

* Lave brukskrav til gjennomsnittshastighet, last, topografi og klimaanlegg

Mindre skadelige utslipp med busser som går på naturgass

GANSKE ENKELT NATURGASS – DEN NYE MAN LION’S CITY G

Denne nye bybussen med den nye gassmotoren E18 er svaret på stadig økende trafikk og strengere utslippsgrenser. Den lar seg enkelt integrere i den eksisterende driften, uten store infrastrukturelle investeringer.

Til nettsiden

MINDRE UTSLIPP – MER EFFEKTIVITET

Med MAN Lion’s City G kan livskvaliteten i byen økes allerede i dag: Den nye effektive gassmotoren reduserer CO2-fotavtrykket og støynivået effektivt.

Korrosjonsbestandige gasstanker gir lavere vedlikeholdskostnader

Nyutviklet gassmotor

I den nye MAN Lion’s City G finner byene et rent alternativ til tradisjonelle forbrenningsmotorer. Den nye E18-motoren har enda lavere drivstoff-forbruk enn forgjengermodellen CNG. I tillegg har den høyere effekt og mer kapasitet for passasjer takket være høyt dreiemoment og lavt slagvolum. Mindre utslipp og støy i den offentlige nærtrafikken betyr betraktelig økt livskvalitet i byrom.

Til nettsiden
Hybrid-teknologi gir perfekt kostnadsbesparelse

Kombinasjon av effektive motorteknologier

I kombinasjon med det intelligente energistyringssystemet MAN EfficientHybrid kan man spare ekstra drivstoff. På denne måten får byene en maksimalt økonomisk og miljøvennlig buss som lar seg integrere i den eksisterende driften uten begrensninger. Det er den beste måten å sette fremtiden i bevegelse på: Rent, stille, effektivt.

Til nettsiden
Innovativt buss-design bringes ut i gatene

Innovativt design

Innovativ allerede ved første blikk – slik trer MAN Lion’s City G inn i offentligheten. Fra den høyverdige fronten med LED-lykter til den markante hekken med klaverlakk: Et gjennomført vellykket designspråk gir den et edelt og moderne ytre. Interiøret imponerer også med en behagelig atmosfære og gjennomtenkte detaljer.

Til nettsiden
Hybrid-teknologi for bybusser

GANSKE ENKELT BÆREKRAFTIG – MAN EFFICENTHYBRID

Høyere kjørekomfort – lavere drivstofforbruk: Med den intelligente energistyringen i den nye MAN Lion’s City-bybussen skaper MAN miljøvennlige og økonomiske løsninger for dagens moderne bytrafikk.

Til nettsiden

MILJØVENNLIG KJØRING – SPARSOMMELIG FORUT

Den MAN Lion’s City med MAN EfficientHybrid: stillegående, effektiv – og klar for fremtiden allerede i dag.

Lagring av bremseenergi

MAN EfficientHybrid System

Den toppmoderne veivaksel-startergeneratoren benytter regenerativ bremsing for å generere energi til Ultracap-batteriet. Når den kjører i gang, omgjør den elektrisk energi til mekanisk. I tillegg forsyner den kjøretøyets elektriske anlegg med strøm under stopp.

Til nettsiden
Effektiv drivstoffbesparelse

Energisparende stopp-start-funksjon

I kombinasjon med moderne MAN forbrenningsmotorer byr den intelligente energistyringen på mange fordeler:

  • Forbedret drivstoffbesparelse
  • Mindre utslipp
  • Støyfrie stopp
  • Intelligent energistyring
  • Lang levetid på systemene

Til nettsiden
Flåtestyring på den enkle måten

HELHETLIG VEILEDNING I TRANSPORTLØSNINGER

Dersom overgangen til alternative motorformer skaper mange nye spørsmål som går utover det egentlige kjøretøyet, finner du alle svarene her.

Til nettsiden

ALTERNATIVE MOTORER – BRUK DEM ØKONOMISK

For pålitelig og kostnadsoptimert bruk av nye transportløsninger: MAN Transport Solutions bistår våre kunder i overgangen, i fullt omfang og individuelt.

Maksimal gevinst med personlig rådgivning
Individuell rådgivning

Fra drift og infrastruktur til service og vedlikehold: MAN Transport Solutions gir kunden individuelle råd alt etter bruksområde for å sikre driften av de nye motorsystemene og bilparken. På dette grunnlaget utvikler vi maksimalt økonomiske løsninger i fellesskap. Et av tyngdepunktene i vår ekspertise er elektrifisering av bilparker i urban persontrafikk.

Til nettsiden
Service og tjenester for hele flåten
Omfattende tjenester

MAN Transport Solutions tilbyr skreddersydde konsepter, blant annet på følgende områder:

  • Analyse, simulering og optimering av ruter
  • Optimale kjøretøykonsepter defineres
  • Utvikling av individuelle tank- og ladeløsninger
  • Energistyring som gir størst mulig lønnsomhet
  • Konsepter for depoter, verksteder og sjåføropplæring

Til nettsiden

FREMTIDEN FOR ALLE – OG FOR ALLE OPPGAVER

"Avgjørende M-PULSE" – under dette mottoet presenterer MAN alle fremtidstemaer og innovasjoner. Bærekraftig mobilitet, visjonen om en utslippsfri fremtid samt forskning, utvikling og realisering av effektive og økonomiske transportløsninger for fremtiden er det som står i fokus. Med MAN M-PULSE viderefører MAN sin tradisjon – Fra å ha oppfunnet dieselmotoren til å vise vei inn i morgendagens transportverden.

Alle nyheter om lastebil

MAN Truck-innovasjoner

Opplev fremtidens transport allerede nå. Innovativ, bærekraftig og visjonær: Det er temaene for MAN Truck-innovasjoner.

Alle nyheter om lastebil

MAN Van innovasjoner

Opplev morgendagens nyeste kjøretøytrender allerede i dag. På MAN Van-innovasjoner ser du hva som får varebilene fra MAN til å kjøre sikkert inn i fremtiden.