Πληροφορίες που αφορούν τα Cookies:

1. Τι είναι τα Cookies;

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο πληροφοριών που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας/συσκευή σας και περιέχει πληροφορίες όπως τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την εκάστοτε σελίδα και τις πληροφορίες σύνδεσης στη σελίδα (username/password). Αυτό το αρχείο πληροφοριών δημιουργείται από τον web server που χρησιμοποιήσατε για την δημιουργία σύνδεσης μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (browser: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) και στάλθηκε σε εσάς. Γενικά, χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύσουμε το ενδιαφέρον στις ιστοσελίδες μας και να τις κάνουμε φιλικότερες προς τον χρήστη. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας χωρίς cookies καταρχήν. Ωστόσο, αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τις σελίδες μας πλήρως και ομαλά, θα πρέπει να αποδεχτείτε τα cookies που επιτρέπουν τη χρήση ορισμένων λειτουργιών ή κάνουν τη χρήση της ιστοσελίδας μας φιλικότερη προς τον χρήστη. Η MAN χρησιμοποιεί cookies για να κάνει τις προσφορές της φιλικότερες προς τον χρήστη, πιο αποτελεσματικές και πιο ασφαλείς. Τα cookies μας δεν περιέχουν εξατομικευμένες πληροφορίες για τον χρήστη.

Κάνοντας χρήση των ιστοσελίδων μας, αποδέχεστε τη χρήση cookies, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε ενεργοποιήσει τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχουν οριστεί για την αποδοχή όλων των cookies από προεπιλογή. Ωστόσο, έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε τα cookies να εμφανίζονται πριν αποθηκευτούν, μόνο ορισμένα cookies να είναι αποδεκτά ή να απορρίπτονται ή τα cookies να απορρίπτονται γενικά.

Λάβετε υπόψη ότι οι αλλαγές στις ρυθμίσεις επηρεάζουν μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης ή αλλάζετε συσκευή, θα πρέπει να προσαρμόσετε ξανά τις ρυθμίσεις. Επιπλέον, μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από το μέσο αποθήκευσης (σκληρό δίσκο/εσωτερική μνήμη συσκευής) ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις cookies, την αλλαγή των ρυθμίσεων και τη διαγραφή των cookies.


Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα που δείχνει τους πιο συνηθισμένους τύπους cookies και ποιά είναι η χρήση τους.

2.1. Cookies Περιόδου Σύνδεσης (Session Cookies)

Ενώ χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο, ένα cookie περιόδου σύνδεσης αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή σας. Αυτό γίνεται από ένα αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης που αποθηκεύεται έτσι ώστε, για παράδειγμα, να μην χρειάζεται να συνδεθείτε πάλι κάθε φορά που αλλάζετε σελίδα. Τα cookies περιόδου σύνδεσης διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή λήγουν μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος σύνδεσης.

2.2. Μόνιμα ή Επίμονα Cookies (Permanent or Persistent Cookies)

Ένα μόνιμο ή επίμονο cookie αποθηκεύει ένα αρχείο στον υπολογιστή σας για καθορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Χρησιμοποιώντας αυτά τα cookies, οι ιστότοποι θυμούνται τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις σας στην επόμενη επίσκεψή σας. Αυτό καθιστά την πρόσβαση στους ιστότοπους ταχύτερη και πιο φιλική προς το χρήστη, για παράδειγμα επειδή δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε ξανά τη ρύθμιση γλώσσας για την πύλη μας. Όταν επιτευχθεί η ημερομηνία λήξης, το cookie διαγράφεται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο που το δημιούργησε.

2.4. Cookies Πρώτου Μέρους (First-party Cookies)

Αυτά τοποθετούνται από τον ίδιο τον ιστότοπο (τον ίδιο τομέα όπως στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης) και μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποθήκευση πληροφοριών (για παράδειγμα, των ρυθμίσεών σας) που θα χρησιμοποιηθούν στην επόμενη επίσκεψή σας στον ιστότοπο.

2.3. Cookies Τρίτου Μέρους (Third-party Cookies)

Τα cookies τρίτου μέρους προέρχονται από διαφορετικά συμβαλλόμενα μέρη στον χειριστή του ιστότοπου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή πληροφοριών για τη διαφήμιση, το περιεχόμενο που καθορίζεται από το χρήστη και τις στατιστικές του διαδικτύου, για παράδειγμα.


3. Cookies που χρησιμοποιούνται

Τα παρακάτω cookies χρησιμοποιούνται σε αυτό τον ιστότοπο:

Όνομα Cookie
_dc_gtm_ID
_ga
_gat_ID
man-accept-cookies-notification
id
IDE
VISITOR_INFO1_LIVE
PREF
YSC